Colofon

Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud:
BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Arabellastraße 17
81925 München
Telefoon: +49 (0) 89 212397-0
Fax: +49 (0) 89 212397-99
E-mail: tourismus@bayern.info
Internet: http://www.bayern.by

Directeur (vertegenwoordigingsbevoegd):
Dr. Martin Spantig


Registers ondergebracht bij:
Kantongerecht München, HRB 130 390

BTW-nummer conform § 27 a Umsatzsteuergesetz (wet op de omzetbelasting):
DE203066713

Inhoudelijk verantwoordelijk conform § 10 lid 3 MDStV (verdrag tussen de deelstaten inzake mediadiensten):
Markus Schwankl

Ontwerp en realisering:
infomax websolutions GmbH
Kirchplatz 8
83224 Grassau
Telefoon: +49 (0) 8641-6993-0
Fax: +49 (0) 8641-6993-20
Internet: http://www.infomax-online.de

www.bayern.by is gebaseerd op infomaxCMS, het content- en portalmanagement voor het toerisme

Disclaimer:
Deze website bevat hyperlinks naar websites die niet door BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH worden geëxploiteerd. BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. Een link met een externe website houdt geen goedkeuring of garantie in ten aanzien van de inhoud ervan of de daarin aangeboden diensten. Elk gebruik van informatie die op de website of op andere doorgekoppelde websites beschikbaar is geschiedt op eigen risico.
Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door raadpleging van deze pagina’s stemt u ten volle in met de onderstaande voorwaarden. De inhoud van deze website is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de daarin opgenomen teksten en afbeeldingen en de rangschikking ervan, eigendom van BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH, tenzij anders vermeld. Alle geregistreerde handelsmerken die op deze website worden gebruikt zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars: voor prijzen en aanbiedingen zijn de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk.
Deze website en de beschikbaar gestelde inhoud met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafische elementen, geluid, afbeeldingen en HTML-broncode, knoppen en tekst, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH in enigerlei vorm worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven of online openbaar gemaakt, uitgezonden of verspreid worden. Uitzondering vormt het downloaden van gegevens op een individuele computer voor privé-, niet-commercieel gebruik, mits het materiaal op geen enkele wijze veranderd wordt en alle copyrights, handelsmerken en overige eigendomskenmerken ongewijzigd blijven. De gegevens en teksten die op deze website beschikbaar worden gesteld zijn gratis en dienen uitsluitend voor informatiedoeleinden. Gebruik van de informatie zal geen gevolgen hebben voor de zakelijke relatie tussen u en BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH.
BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH exploiteert deze website in Duitsland. Aan gebruiksvoorwaarden en alle juridische procedures ligt het Duitse recht ten grondslag.
© BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH, 2006
© infomax websolutions GmbH, 2006
Alle rechten voorbehouden.