Gegevensbescherming / aansprakelijkheid

 

A. Algemene bepalingen voor alle verwerkingen

• De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH, vertegenwoordigd door bedrijfsleider Dr. Martin Spantig.
• Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via bayerntourismus@activemind.de Michael Weiss, activeMind AG.
• U hebt het recht inzicht te vragen in uw persoonsgegevens, alsmede aanpassing of verwijdering te vragen of de verwerking van deze gegevens te beperken. U kunt ook gebruik maken van uw herroepingsrecht of uw recht op overdracht van gegevens. U hebt het recht de door u gegeven toestemming op elk moment te herroepen, zonder dat de rechtmatigheid op basis van de toestemming tot het moment van herroeping van de verwerking wordt aangetast.
• Bezwaar in relatie tot de op deze website verwerkte persoonsgegevens kunt u richten aan de betreffende functionaris voor gegevensbescherming. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht: https://www.lda.bayern.de/de/index.html#

B. Bepalingen voor eenmalige verwerking

Om een eerlijke en transparante verwerking te waarborgen wijzen wij u op het volgende:

1. Versturen van nieuwsbrieven

• Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u een geabonneerde nieuwsbrief per e-mail te sturen en, voor zover u hiermee uitdrukkelijk akkoord bent gegaan, te bepalen, hoe u de nieuwsbrief en de links daarin gebruikt.
• Het verstrekken van uw naam is nodig om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken en te identificeren als u gebruik wilt maken van uw rechten als getroffen gebruiker.
• Wettelijke grond voor deze verwerking is altijd uw toestemming, Art. 6 lid 1 sub 1 deel a) AVG.
• Wij zetten voor de verzending en beoordelingen een dienstverlener in, die als onze verwerker in opdracht werkt.
• Wij verwerken in dit kader geen gegevens naar derde landen.
• Gegevens worden in dit kader alleen verwerkt, zolang de overeenkomstige toestemming is gegeven. Daarna worden ze gewist.
• De verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder bestaande toestemming kunnen we u onze nieuwsbrief helaas niet toesturen.

2. Contactformulier

• Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvragen te verwerken en te behandelen. Het verstrekken van uw naam is nodig om u in het antwoord persoonlijk te kunnen aanspreken en te identificeren als u gebruik wilt maken van uw rechten als getroffen gebruiker.
• Wettelijke grond voor deze verwerking is altijd uw toestemming, Art. 6 lid 1 sub 1 deel a) AVG.
• Wij verwerken in dit kader geen gegevens naar derde landen.
• Gegevens worden in dit kader alleen verwerkt, zolang de overeenkomstige toestemming is gegeven. Daarna worden ze gewist.
• De verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder bestaande toestemming kunnen we uw aanvraag helaas niet behandelen.


3. Tracking: Webanalyse & statistiek


etracker
• De aanbieder van deze website gebruikt diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor analyse van gebruiksgegevens. Daarbij wordt gebruikgemaakt van cookies waarmee het mogelijk wordt om via uw bezoeken een statistische gebruiksanalyse van deze website te maken en om een de inhoud die getoond wordt aan te passen aan de gebruiker. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van een gebruiker worden opgeslagen. Etracker-cookies bevatten geen informatie die identificatie van een gebruiker mogelijk maken.
• De met etracker verzamelde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en vallen daarmee onder de strenge Duitse en Europese wetten en standaarden voor gegevensbescherming. Etracker is in dat kader onafhankelijk getest, gecertificeerd en voorzien van het kwaliteitskenmerk voor gegevensbescherming, ePrivacyseal.
• De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke grond van Art. 6 lid 1 sub f (gerechtvaardigd belang) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Omdat de privésfeer van onze bezoekers heel belangrijk voor ons is wordt het IP-adres bij etracker zo snel mogelijk geanonimiseerd en worden aanmeld- en apparaatgegevens bij etracker naar een eenduidig, maar niet naar personen terug te herleiden sleutel omgezet. Een andere toepassing, samenvoeging met andere gegevens of overdracht aan derden vindt door etracker niet plaats.
• U kunt de eerder beschreven gegevensverwerking op elk moment herroepen, voor zover deze persoonsgebonden zijn. Uw herroeping heeft voor u geen nadelige gevolgen.
• Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

 

(Ik trek mijn toestemming voor verwerking van mijn persoonsgegevens met etracker op deze website in.)

 
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ”Cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door deze cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In de basis worden op onze website IP-adressen door Google middels afkorting automatisch geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen worden IP-adressen naar de server van Google in de VS gestuurd en daar pas ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics binnen uw browser verzamelde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van cookies via een bepaalde instellingen in uw browser verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet gebruik kunt maken van de gehele functionaliteit van deze website. Daarnaast kunt u registratie van de door de cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens via Google verhinderen, als u de browserplug-in op het volgende webadres downloadt en installeert: Browserextensie voor deactiveren van Google Analytics [LINK: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl].

Als alternatief voor de hierboven beschreven browserextensie of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u het volgen door Google Analytics op onze website verhinderen, als u deze link [LINK invoegen] aanklikt. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Daarmee wordt het verwerken door Google Analytics voor deze website en deze browser in de toekomst voorkomen, zolang de cookie in uw browser opgeslagen blijft.

C. Verdere informatie

1. Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze webpagina’s wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

Als aanbieder van diensten zijn wij conform §7 lid 1 van het Telemediengesetz (Duitse wet op telediensten) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Conform §§ 8 tot en met 10 van het Telemediengesetz zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht toezicht te houden op verstrekte of opgeslagen externe informatie of naspeuringen te doen naar omstandigheden die wijzen op onwettige activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisneming van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

2. Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke websites. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites van de hand. Voor de inhoud van gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De gelinkte websites worden op het moment dat de hyperlink wordt gemaakt, gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op het moment van de koppeling werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan echter in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzing van een wetsovertreding. Zodra wij kennisnemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

3. Auteursrecht

De door de websitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke aard van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur dan wel maker. Downloaden en kopiëren van deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de beheerder is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u ons hierop te attenderen. Zodra wij kennisnemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

D. Cookie Richtlijnen

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden, die internetinstellingen opslaan. De door uw bezochte websites plaatsen die in uw internetbrowser. Enkele cookies zijn erg nuttig, omdat zij de gebruikerservaring bij het heropenen van een website die u al vaker hebt bezocht kunnen verbeteren. Ervan uitgaande dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser gebruikt als voorheen, onthouden cookies uw voorkeuren als u gebruikmaakt van een website en passen ze de weergegeven inhoud aan op uw persoonlijke interesses en behoeften.

Gebruik van cookies op www.beieren.nu
Zoals de meeste websites die u bezoekt, maakt ook www.beieren.nu gebruik van cookies, om de gebruikerservaring tijdens het bezoeken van de website te verbeteren. Cookies worden ofwel door onze website (First Party Cookies) of door andere websites geplaatst, waarvan de inhoud op onze website wordt weergegeven (Third Party Cookies). Voorbeelden voor de inhoud van derde partijen zijn de integratie van Facebook diensten, Twitter of YouTube video’s. Deze derde partijen kunnen cookies plaatsen terwijl u de website www.beieren.nu bezoekt. BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH heeft geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Bezoek de websites van derden om meer informatie te krijgen over hun gebruik van cookies.

Op www.beieren.nu worden op dit moment (13-09-2016) de volgende cookies gebruikt:
• Essential (geen toestemming nodig): Google Tag Manager (Third Party)
• Website-analyse (toestemming nodig): etracker, Google analytics (Third Party)
• Reclame (toestemming nodig): INFOnline, Google Dynamic Remarketing, Google Adwords Conversion, DoubleClick Ad Exchange-Buyer, Adform (Third Party)
• Sociale media (toestemming nodig): Facebook Connect, Facebook Social Plugins, Goolge+ Platform, Twitter Button, Twitter Syndication (Third Party)

Cookies beheren en verwijderen
De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze het gebruik van cookies accepteren. Bij alle internetbrowsers kunnen echter de cookies worden beheerd in de overeenkomstige cookie-map van de browser. U kunt cookies eenvoudig uit uw cookie-map verwijderen, blokkeren of u kunt het door u gewenste gebruik van cookies instellen, voordat u onze website bezoekt. Houd er rekening mee dat het beperken van het gebruik van cookies een negatief effect kan hebben op de functionaliteit van onze site en dat dit uw gebruikerservaring op onze website kan beperken. Meer informatie over het beheer en regelen van uw cookie-instellingen vindt u op http://www.aboutcookies.org.

Facebook Social Plug-Ins

Onze website maakt gebruik van Social Plug-Ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt geëxploiteerd (‘Facebook’). De plug-ins worden door een Facebook-logo, de Facebook ‘Vind ik leuk’ knop of met de toevoeging ‘Facebook Social Plug-In’ gekenmerkt. Wanneer u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de melding dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Wanneer u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toevoegen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de ‘Vind ik leuk’ knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie door uw browser direct doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacygids van Facebook. Indien u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden vóórdat u onze website bezoekt.

Bron voor delen van deze pagina: eRecht24.de