Geschiedenis van Beieren

Beieren is een van de oudste staten van Europa. De oorsprong van de staat gaat terug tot de 6e eeuw n.Chr. In de middeleeuwen was Beieren een machtig hertogdom, aanvankelijk onder de Welfen, later onder de Wittelsbachers.

Steden als Regensburg groeiden uit tot belangrijke Europese centra op het gebied van religie en handel. Als keurvorstendom speelde Beieren na de Dertigjarige Oorlog een belangrijke rol in het beleid van de grootmachten. In de 19e eeuw werd Beieren een constitutionele monarchie. Deze periode wordt gekenmerkt door een grote culturele bloei en tal van politieke en sociale hervormingen.

Na de Eerste Wereldoorlog maakte aanvankelijk een communistische Radenrepubliek de dienst uit in Beieren, maar in 1919 werd een grondwet aangenomen die een parlementaire democratie mogelijk maakte. Onder het nationaalsocialistische regime verloor Beieren zijn soevereiniteit.

Op 1 december 1946 werd in een referendum een nieuwe grondwet aangenomen voor de vrijstaat Beieren.
 

Chronologie

6e eeuw n.Chr.Ontstaan van het hertogdom Beieren
1158Hendrik de Leeuw sticht München
1180Keizer Frederik Barbarossa benoemt Otto van Wittelsbach tot hertog van Beieren
1301-1347Lodewijk de Beier wordt koning van Duitsland en keizer van het Heilige Roomse Rijk
1623Beieren wordt een keurvorstendom
1662-1726Onder keurvorst Maximiliaan II Emanuel beleeft de barok in Beieren zijn grote bloeitijd
1800-1815Zwaben en Franken vallen toe aan Beieren
1806Beieren wordt een koninkrijk onder Maximiliaan I Jozef
1818Beieren krijgt een eigen grondwet
1825-1848Koning Lodewijk I maakt van Beieren een centrum voor kunsten en wetenschappen
1835Eerste Duitse spoorwegtraject tussen Neurenberg en Fürth
1864-1886Koning Lodewijk II, de ‘sprookjeskoning’
1918Beieren wordt een vrijstaat
1933-1945Beieren verliest zijn soevereiniteit onder het nationaalsocialisme
1946Grondwet voor de vrijstaat BeierenHet Haus der bayerischen Geschichte biedt een  uitgebreid overzicht van de geschiedenis van Beieren (alleen in het Duits en Engels).


Residence München image.enlarge
Residence München © Residenz München