Agenda 2017/ 2018

 

01-01-2017  (01-01-2018) - Nieuwjaar
Sinds de middeleeuwen wordt in de westerse wereld het begin van het nieuwe jaar gevierd op 1 januari. De Romeinen pasten in 153 v. Chr. hun kalender aan, waarna het nieuwe jaar niet langer op 1 maart begon zoals voorheen, maar op 1 januari, de dag waarop ook de consuls in hun ambt traden. Jaren werden aangegeven door de namen te vermelden van degenen die in dat jaar consul waren.

06-01-2017 (06-01-2018) - Driekoningen
Deze feestdag vindt zijn oorsprong in het verhaal van de heilige drie koningen, die in het kerstverhaal van het Nieuwe Testament de wijzen uit het oosten worden genoemd. Deze drie wijzen zagen bij de geboorte van Jezus een zeer heldere ster aan de hemel, die bij ons ook wel de kerstster wordt genoemd. Toen ze deze ster volgden, kwamen ze uit bij de pasgeboren Jezus.

14-04-2017 (30-03-2018) - Goede Vrijdag
Met Pasen, de belangrijkste christelijke feestdag, herdenken christenen de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag aan het kruis is gestorven. De wortels van het paasfeest liggen in het joodse Pesach-feest (Pascha). Eerste paasdag wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. (19-04-2019)

17-04-2017 (01-04-2018)- Paasmaandag
Sinds de 4e eeuw duurt het paasfeest drie dagen (Triduum paschale of Paastriduum). Op deze eerste driedagenviering volgt een tweede Triduum in de vorm van drie vrije feestdagen: paaszondag, paasmaandag en paasdinsdag (paasdinsdag is niet meer feestdagen). (22-04-2019)

01-05-2017 (01-05-2018) - 1 meiviering of Dag van de Arbeid
Op het oprichtingscongres van de Tweede Internationale (Internationale Arbeiders-Associatie) in 1889 werd 1 mei uitgeroepen tot ‛Strijddag van de Arbeid’ om eerlijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen. De Nationale Vergadering van Weimar verklaarde de eerste mei tot wettelijke feestdag, maar alleen voor het jaar 1919. De nationaalsocialisten riepen in 1933 de eerste mei, die vanaf nu ‛Dag van de nationale Arbeid’ zou heten, uit tot wettelijke feestdag. Ze misbruikten deze feestdag voor hun eigen propaganda. Vakbonden werden hard aangepakt en hun leden werden vervolgd. De eerste vrije viering van de Dag van de Arbeid vond plaats in 1945. Sindsdien wordt deze dag elk jaar op 1 mei gevierd.

25-05-2017  (10-05-2018) - Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag herdenken christenen dat Jezus Christus is opgevaren naar de hemel om plaats te nemen ‛aan de rechterhand van God’. Het feest wordt 40 dagen na Pasen gevierd en gaat terug tot het jaar 370. (30-05-2019)

05-06-2017 (21-05-2018) - Pinkstermaandag
Pinksteren (Grieks: pentekoste = ‛de vijftigste [dag]’) wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Het pinksterfeest, dat ook wel de ‛Geboortedag van de christelijke kerk’ wordt genoemd, is een bijzonder religieus feest. Met Pinksteren eindigt de vijftig dagen durende paastijd. De christelijke kerk herdenkt met Pinksteren dat na de dood en de verrijzenis van Jezus de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Vanaf dat moment trokken de apostelen eropuit om de daden van Jezus aan de mensen te verkondigen. In tal van plaatsen in Beieren vinden met Pinksteren prachtige ruiterprocessies plaats, zoals in Bad Kötzting, Sankt Englmar, Ochsenfurt en Erlangen. (10-06-2019)

15-06-2017 (31-05-2018) - Sacramentsdag
De rooms-katholieke feestdag Sacramentsdag, het ‛hoogfeest van het lichaam en bloed van Christus’ wordt gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.
Bijzonder is de processie, waarbij de gelovigen in optocht achter de monstrans met de hostie lopen. Een van de mooiste processies is de ‛meerprocessie’ bij Murnau aan de Staffelsee, uniek in Duitsland. (20-06-2019)

15-08-2017 (15-08-2018) - Maria-Tenhemelopneming
Maria-Tenhemelopneming is een hoogfeest in de rooms-katholieke en de orthodoxe kerk dat op 15 augustus wordt gevierd, voornamelijk in katholieke gemeentes. Sinds de 6e eeuw viert de kerk met dit hoogfeest de opneming van Maria met lichaam en ziel in de hemel.

03-10-2017 (03-10-2018)- Dag van de Duitse eenheid
De Dag van de Duitse eenheid is een nationale feestdag in Duitsland en wordt elk jaar gevierd op 3 oktober. Op deze dag werden in 1990 Oost- en West-Duitsland herenigd tot één Duitsland. Voor de eenwording werd de Dag van de Duitse eenheid in de oude Bondsrepubliek gevierd op 17 juni, in de voormalige DDR was de nationale feestdag 7 oktober, de Dag van de republiek.

01-11-2017 (01-11-2018) - Allerheiligen
Allerheiligen is een hoogfeest in de rooms-katholieke kerk en wordt binnen de zelfstandige, evangelisch-lutherse kerk gevierd als gedenkdag van alle heiligen. Rond de negende eeuw riep paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag Allerheiligen voor de gehele westelijke kerk.

25-12-2017 (25-12-2018) - Eerste kerstdag
Hoofdfeestdag met Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus Christus. De viering begint bij zonsondergang op kerstavond, de avond van de 24e december. 25 december is in veel landen een wettelijke feestdag die eveneens het begin van de kerstvakantie inluidt. De kersttijd begint met de eerste vespers over de geboorte van de Heer en duurt tot en met de zondag na Driekoningen, het feest van de openbaring van de Heer.

26-12-2017 (26-12-2018) - Tweede kerstdag
In de rooms-katholieke en oudkatholieke kerk wordt op deze wettelijke feestdag het feest van Sint-Stefanus gevierd.

Feestdagen Beieren 2017-2019

 
  2017 2018 2019
Nieuwjaar 01-01 01-01 01-01
Driekoningen 06-01 06-01 06-01
Goede Vrijdag 14-04 30-03 19-04
Tweede paasdag 17-04 01-04 22-04
Feestdag van de eerste mei (1 mei) 01-05 01-05 01-05
Hemelvaart (elk jaar op donderdag) 25-05 10-05 30-05
Tweede pinksterdag 05-06 21-05 10-06
Sacramentsdag (elk jaar op donderdag) 15-06 31-05 20-06
Maria-Hemelvaart 15-08 15-08 15-08
Dag van de Duitse eenheid 03-10 03-10 03-10
Allerheiligen 01-11 01-11 01-11
Eerste kerstdag 25-12 25-12 25-12
Tweede kerstdag 26-12 26-12 26-12


 


Meiboom image.enlarge
Meiboom © BAYERN TOURISMUS Marketing

Januari - Februari »

Hornschlittenrennen (sleerijden) - Fasching (carnaval)

Kipfenberger Carnaval - "Fasenickl"

Maart - April »

Starkbierzeit ("zwaarbiertijd") - Palmzondag

Bockbier

Mei - Juni »

Meiboom opzetten - Pinksteren - Fronleichnam (Sacramentsdag) - ...

Meiboom

Juli - Augustus »

Kaltenberger Ritterspiele - Further Drachenstich - Kinderzeche ...

September - Oktober »

Viehscheid - Wijnfeesten in Franken - Oktoberfest

Op het Oktoberfest

November - December »

Christkindlmärkte (kerstmarkten)

Leonhardifahrt